Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Kontrole przeprowadzone w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2016 roku

  1. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie: 04.04.2016 – 22.04.2016, zakres kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
  2. Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, przeprowadzona w okresie 06.04.2016 – …….zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WD ustanawiającego wspólne przepisy dot. EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR
  3. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzona w okresie: 10.05.2016 – 30.06.2016,  zakres kontroli: kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu nr RPDS.11.01.00-02-0001/15 pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2015”.
  4. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzona w okresie: 14.09.2016 – 31.10.2016, zakres kontroli: kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu nr RPDS.11.01.00-02-0012/15
  5. Jednostka kontrolująca: ZUS o/Wałbrzych, przeprowadzona w okresie: 08.11.2016 – 17.11.2016, zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalanie uprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia, wystawianie zaświadczeń.
  6. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzona w okresie: 14.11.2016 – 02.12.2016, zakres kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ZIT AW

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 20.05.2016 12:18
Data udostępnienia: 20.05.2016 12:18
Wyświetl rejestr zmian
  • 16.03.2017 12:40 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 17.11.2016 10:09 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 20.05.2016 12:18 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Piotr Rychlik