Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Kontrole przeprowadzone w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 r.

  1. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie: 10.05.2018 – 22.05.2018, zakres kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
  2. Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych; przeprowadzona w okresie: 23.05.2018 –  zakres kontroli: Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
  3. Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie: 20.05.2018 – 31.07.2018; zakres kontroli: Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2017”
  4. Ministerstwo Finansów; przeprowadzona w okresie: 21.08.2018 – zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  5. Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie: 18.09.2018 – 02.11.2018; zakres kontroli: Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2018”
  6. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie: 10.12.2018 – 04.01.2019, zakres kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Wernecka
Data wytworzenia: 28.05.2018 11:18
Data udostępnienia: 28.05.2018 11:18
Wyświetl rejestr zmian
  • 30.01.2019 09:01 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 17.10.2018 10:05 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 28.05.2018 11:18 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka