Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Kontrole przeprowadzone w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2021r.

1.Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 14.01.2021 – 03.03.2021, zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dot. projektu nr RPDS.02.01.04-02-0011/16 oraz RPDS.05.02.04-02-0001/18

2. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 04.05.2021 – 21.05.2021, zakres kontroli: kontrola systemu zarządzania i kontroli w ZIT AW

3. Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; data podjęcia kontroli: 12.05.2021, zakres kontroli: audyt systemu w IP-ZIT AW rok 2020/2021

4.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 08.06.2021 – 30.06.2021, zakres kontroli: kontrola trwałości projektu RPDS.11.01.00-02-0015/16

5. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 08.06.2021 – 30.06.2021, zakres kontroli: kontrola trwałości projektu RPDS.11.01.00-02-0022/17

6.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 17.06.2021 – 30.07.2021, zakres kontroli: planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu RPDS.11.01.00-02-0041/19

7.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 16.06.2021 – 08.10.2021, zakres kontroli: planowa kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu RPDS.11.01.00-02-0044/20

8.Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 01.09.2021 – 27.10.2021, zakres kontroli: audyt projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/18

9. Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu; przeprowadzona w okresie: 15.10.2021 – 15.11.2021, zakres kontroli: składki, uprawnienia do świadczeń i in.

10. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 15.11.2021 – 03.12.2021, zakres kontroli: kontrola systemu zarządzania i kontroli w ZIT AW

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 20.10.2021 09:15
Data udostępnienia: 20.10.2021 09:15
Wyświetl rejestr zmian
  • 25.01.2022 09:19 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 22.10.2021 11:18 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 20.10.2021 09:15 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka