Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Kontrole przeprowadzone w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2022r.

  1. Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 03.01.2022r. – 22.01.2022r., zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dot. projektu nr RPDS.03.03.04-02-0067/16
  2. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 14.03.2022r. – 25.03.2022r., zakres kontroli: kontrola systemu zarządzania i kontroli w ZIT AW
  3. Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 25.04.2022r. – 18.05.2022r., zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dot. projektu nr RPDS.04.02.04-02-0001/18
  4. Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe we Wrocławiu / Odział w Kamieńcu Ząbkowickim; przeprowadzona w okresie: 10.05.2022r., zakres: kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną
  5. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 30.05.2022r. – 20.06.2022r., zakres kontroli: kontrola trwałości projektu RPDS.11.01.00-02-0034/18
  6. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 30.05.2022r. – 22.07.2022r., zakres kontroli: planowa na miejscu realizacji projektu RPDS.11.01.00-02-0044/20
Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 30.05.2022 14:00
Data udostępnienia: 30.05.2022 14:00
Wyświetl rejestr zmian
  • 30.05.2022 14:15 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 30.05.2022 14:00 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka