Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2020-06-08 09:23:27Zapytanie ofertowe na opiekę techniczną nad serwisem internetowym Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbryzskiej
2020-04-30 09:35:32Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-12-19 09:26:54OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PONIŻEJ 750 000 EURO na „świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2020 r.”.
2019-12-12 09:01:06Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-18 08:24:59Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor A3 dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-11-07 12:12:47Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-10-22 11:00:48Zapytanie ofertowe na zakup dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-09-12 08:12:53Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-09-05 08:32:12Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizacją KS ZIT AW w dniu 16.09.2019 r.
2019-06-17 10:19:22Zapytanie ofertowe na skład graficzny, druk oraz dostawę materiałów promocyjnych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie nie później niż do 12.07.2019 r.
2019-06-17 09:36:02Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-05-07 13:15:20Zapytanie ofertowe na projekt, skład graficzny, druk oraz dostawę ulotek informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie nie później niż do 28.06.2019 r.
2019-03-25 14:40:17Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2019-03-08 10:06:17Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach 26.03.2019 r. oraz 02.04.2019 r.
2019-03-04 12:39:13Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 14.03.2019 r.
2019-01-24 10:49:11Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach 19.02.2019 r. oraz 26.02.2019 r.
2019-01-09 11:28:36Zapytanie ofertowe na świadczenie usług konserwatorskich oraz pozostawania w gotowości do świadczenia w/w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2019 r.
2018-12-17 11:28:59OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO z dnia 17 grudnia 2018 r. na świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2019 r.
2018-12-06 09:23:49Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2019-2020
2018-12-05 12:49:08Zapytanie ofertowe na świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej w latach 2019-2020 na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej