Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2018-06-15 09:31:02Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-06-14 14:29:54Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 28.06.2018 r.
2018-06-14 13:16:00Zapytanie ofertowe na opiekę techniczną nad serwisem internetowym Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-05-28 08:34:15Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-05-21 08:34:52Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów promocyjnych (teczki, notesy A4, długopisy) dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów ZIT AW
2018-05-08 12:57:47Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie oprogramowania do zarządzania zasobami IT, wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnym z RODO wraz z usługą uruchomienia systemu oraz wdrożenia pakietu RODO dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-04-23 08:39:19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 10.05.2018 r.
2018-04-12 13:31:35Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 26.04.2018 r.
2018-03-15 09:51:17Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-03-05 08:19:32Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanymi warsztatami komputerowymi nt. przygotowania wniosku o płatność (SL 2014) przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 16.03.2018 r.
2018-02-01 11:21:53Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanymi warsztatami komputerowymi nt. przygotowania wniosku o płatność (SL 2014) przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 13.02.2018 r.
2018-01-29 14:07:51Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 09.02.2018 r.
2018-01-22 08:41:24Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-01-10 10:00:15Zapytanie ofertowe na świadczenie usług konserwatorskich oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 r.
2018-01-09 15:30:06Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 30.01.2018 r.
2017-12-21 12:04:11Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 r.
2017-12-15 09:07:33Zapytanie ofertowe na świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej w 2018 r. na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-12-04 12:50:31Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku ze spotkaniem przedstawicieli Rad Aglomeracji Wałbrzyskiej organizowanym przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 14.12.2017 r.
2017-11-27 10:33:12Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej
2017-11-21 08:48:15Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 1.12.2017 r.