Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2018-12-04 14:12:20Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 17.12.2018 r. w związku z organizacją KS ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-11-26 14:22:36Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-11-06 08:27:37Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-10-15 13:04:11Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2019 r.
2018-10-09 09:28:18Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowo-gastronomicznych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach 23.10.2018 r.; 13.11.2018 r.; 20.11.2018 r.; 27.11.2018 r.; 04.12.2018 r.; 11.12.2018 r.
2018-10-03 08:24:41Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacji wraz z dzierżawą i serwisem centrali dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-07-09 12:29:03Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniach 24.07.2018 r. oraz 02.08.2018 r.
2018-06-15 09:31:02Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-06-14 14:29:54Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 28.06.2018 r.
2018-06-14 13:16:00Zapytanie ofertowe na opiekę techniczną nad serwisem internetowym Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-05-28 08:34:15Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-05-21 08:34:52Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów promocyjnych (teczki, notesy A4, długopisy) dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów ZIT AW
2018-05-08 12:57:47Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie oprogramowania do zarządzania zasobami IT, wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnym z RODO wraz z usługą uruchomienia systemu oraz wdrożenia pakietu RODO dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-04-23 08:39:19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 10.05.2018 r.
2018-04-12 13:31:35Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 26.04.2018 r.
2018-03-15 09:51:17Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-03-05 08:19:32Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanymi warsztatami komputerowymi nt. przygotowania wniosku o płatność (SL 2014) przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 16.03.2018 r.
2018-02-01 11:21:53Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanymi warsztatami komputerowymi nt. przygotowania wniosku o płatność (SL 2014) przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 13.02.2018 r.
2018-01-29 14:07:51Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 09.02.2018 r.
2018-01-22 08:41:24Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej