Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2017-06-12 13:32:50Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 04.07.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-05-17 14:40:46Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia zamkniętego w dniach 02-03.06.2017 r. dla pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-05-17 14:30:31Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w dniach 02-03.06.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-04-28 13:00:14Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-03-27 10:28:41Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-03-08 08:00:53Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-03-01 11:03:04Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 15.03.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-02-21 12:29:40Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych na posiedzenia KOP w 2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-02-17 09:28:49Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-01-26 13:18:11Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 14.02.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-01-09 11:01:31Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dotyczących napraw awaryjnych i konserwatorskich oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-01-03 16:12:20Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero oraz segregatorów dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-12-16 14:28:30OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO na „świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-12-08 12:43:58Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 19.12.2016 r.
2016-12-06 09:16:29Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-11-30 08:57:44Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-11-28 09:01:22Zapytanie ofertowe na usługę wykonania projektu, składu graficznego, druku oraz dostawy plakatów i ulotek informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-11-28 08:08:44Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniach 07.12.2016 r., 13.12.2016 r. oraz 14.12.2016 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-10-18 08:05:00Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniach 03.11.2016 r. oraz 08.11.2016 dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-10-13 15:00:06Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej