Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Dnia 27 września 2021 r. Uchwałą nr 4323/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

DOCX (955,68 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (70):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 958,84 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 956,68 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 960,47 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 960,07 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 956,63 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 952,05 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 773,07 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 952,87 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 776,42 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 959,14 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 770,69 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 954,17 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 953,86 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 955,80 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 970,71 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 964,18 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 958,91 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 771,29 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 973,51 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 763,00 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 PDF
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 DOCX
Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3 (typ E) DOC (110,50 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (38):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOC 110,50 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOC 110,50 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOC 110,50 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOC 110,50 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOC 110,00 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOC
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOC
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOC
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOC
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOC
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOC
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOC
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOC
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOC
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOC
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOC
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOC
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOC
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOC
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOC
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOC
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOC
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOC
Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów DOCX (401,37 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (44):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 401,24 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 401,90 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 401,80 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 366,90 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 303,59 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 304,22 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 304,71 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 303,43 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 304,26 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 303,52 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 303,16 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 292,86 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 293,11 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 293,10 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 274,17 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 264,29 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 492,29 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 492,01 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 474,11 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 472,04 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 16-12-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 16-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-02-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 11-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych1) w perspektywie finansowej 2014-2020 DOCX (60,61 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (47):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 60,59 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 60,62 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 60,62 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 60,60 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 60,45 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 60,44 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 60,43 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 60,40 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 60,39 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 60,33 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 60,33 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 60,25 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 60,34 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 60,27 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 60,25 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 60,31 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 60,32 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 60,29 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 60,26 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 60,27 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
Zasady kwalifikowalności wydatków RPO WD 2014-2020 – obowiązują od 10 października 2017 r. DOCX (114,11 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (47):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 114,09 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 114,09 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 114,09 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 114,08 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 108,42 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 113,03 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 112,80 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 112,81 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 112,82 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 112,68 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 112,48 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 105,71 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 105,75 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 105,68 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 105,79 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 105,62 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 103,55 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 104,05 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 109,42 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 109,20 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego DOC (41,50 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (67):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOC 41,00 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOC 41,50 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOC 37,50 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 12-05-2021 do 24-05-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 12-05-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOC 37,00 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOC 36,50 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 22,44 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 22,42 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 22,73 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 22,65 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 22,24 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 22,20 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 22,26 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 22,28 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 22,23 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 22,24 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 22,18 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 16-12-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 16-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 05-06-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 05-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-04-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 11-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-02-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 11-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 13-03-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 13-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-12-2017 do 28-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 15-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 PDF
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
Wykaz zmian wprowadzonych do Opisu Szczegółowych Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 DOC (57,50 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (71):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOC 86,00 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOC 60,00 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOC 62,00 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOC 68,50 KB
wersja obowiązująca od 12-05-2021 do 24-05-2021 DOC 54,50 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 12-05-2021 DOC 82,50 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOC 56,50 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOC 57,50 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOC 62,00 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOC 53,00 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOC 63,00 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOC 62,00 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOC 49,50 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOC 48,50 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOC 73,00 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOC 91,00 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 47,58 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 45,50 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 46,46 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 45,29 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 43,32 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 16-12-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 16-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 PDF
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach DOCX (64,71 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (70):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 64,70 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 64,68 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 64,67 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 64,66 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 63,99 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 63,99 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 64,07 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 63,93 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 63,98 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 63,87 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 63,89 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 63,92 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 63,89 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 63,96 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 63,87 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 63,85 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 63,80 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 63,69 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 63,73 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 63,68 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 PDF
Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 DOCX (197,16 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (78):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 197,20 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 196,99 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 194,58 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 191,02 KB
wersja obowiązująca od 12-05-2021 do 24-05-2021 DOC 54,50 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 12-05-2021 DOCX 162,54 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 162,65 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 162,20 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 162,02 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 159,47 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 159,50 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 157,09 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 157,11 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 155,32 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 183,54 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 154,73 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 179,23 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 151,05 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 150,74 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 145,82 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 145,32 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 16-12-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 16-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 05-06-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 05-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-04-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 11-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-02-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 11-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 13-03-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 13-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-12-2017 do 28-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 15-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 DOCX
Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 DOCX (1,37 MB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (72):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 1,37 MB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 1,37 MB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 1,35 MB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 1,34 MB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 1,06 MB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 1,06 MB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 1,06 MB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 1,06 MB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 1,06 MB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 1,02 MB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 1,02 MB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 1,28 MB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 1,01 MB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 1,00 MB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 1,00 MB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 1,18 MB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 1,18 MB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 1,18 MB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 1,15 MB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 1,15 MB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 16-12-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 16-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 11-02-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 11-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 DOCX
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020 DOCX (181,92 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (70):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 182,10 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 182,08 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 181,36 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 180,89 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 140,23 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 140,19 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 140,18 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 182,27 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 181,94 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 182,17 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 181,10 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 180,70 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 181,36 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 181,32 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 180,64 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 176,68 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 176,66 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 175,65 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 177,49 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 175,90 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 DOCX
Tabela transpozycji IP na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020 DOCX (74,84 KB)
Obowiązuje od: 27-09-2021
Wersje archiwalne (70):
wersja obowiązująca od 31-08-2021 do 27-09-2021 DOCX 74,83 KB
wersja obowiązująca od 03-08-2021 do 31-08-2021 DOCX 74,83 KB
wersja obowiązująca od 28-06-2021 do 03-08-2021 DOCX 74,84 KB
wersja obowiązująca od 24-05-2021 do 28-06-2021 DOCX 74,83 KB
wersja obowiązująca od 26-04-2021 do 24-05-2021 DOCX 69,07 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2021 do 26-04-2021 DOCX 69,04 KB
wersja obowiązująca od 22-02-2021 do 30-03-2021 DOCX 69,03 KB
wersja obowiązująca od 26-01-2021 do 22-02-2021 DOCX 69,03 KB
wersja obowiązująca od 29-12-2020 do 26-01-2021 DOCX 69,01 KB
wersja obowiązująca od 23-11-2020 do 29-12-2020 DOCX 68,97 KB
wersja obowiązująca od 26-10-2020 do 23-11-2020 DOCX 68,52 KB
wersja obowiązująca od 29-09-2020 do 26-10-2020 DOCX 69,00 KB
wersja obowiązująca od 27-08-2020 do 29-09-2020 DOCX 69,00 KB
wersja obowiązująca od 28-07-2020 do 27-08-2020 DOCX 68,99 KB
wersja obowiązująca od 29-06-2020 do 28-07-2020 DOCX 68,96 KB
wersja obowiązująca od 19-05-2020 do 29-06-2020 DOCX 68,97 KB
wersja obowiązująca od 27-04-2020 do 19-05-2020 DOCX 68,95 KB
wersja obowiązująca od 15-04-2020 do 27-04-2020 DOCX 68,95 KB
wersja obowiązująca od 30-03-2020 do 15-04-2020 DOCX 68,97 KB
wersja obowiązująca od 24-02-2020 do 30-03-2020 DOCX 68,46 KB
wersja obowiązująca od 27-01-2020 do 24-02-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 30-12-2019 do 27-01-2020 DOCX
wersja obowiązująca od 25-11-2019 do 30-12-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-10-2019 do 25-11-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 17-09-2019 do 30-10-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 30-07-2019 do 17-09-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2019 do 30-07-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 20-05-2019 do 25-06-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 29-04-2019 do 20-05-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 25-03-2019 do 29-04-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 26-02-2019 do 25-03-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 21-01-2019 do 26-02-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 18-12-2018 do 21-01-2019 DOCX
wersja obowiązująca od 31-10-2018 do 18-12-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 15-10-2018 do 31-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-09-2018 do 15-10-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-08-2018 do 25-09-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 24-07-2018 do 28-08-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 25-06-2018 do 24-07-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 29-05-2018 do 25-06-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-05-2018 do 29-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 23-04-2018 do 10-05-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 28-03-2018 do 23-04-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 19-02-2018 do 28-03-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 30-01-2018 do 19-02-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 12-12-2017 do 30-01-2018 DOCX
wersja obowiązująca od 10-10-2017 do 12-12-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 26-06-2017 do 10-10-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 22-05-2017 do 26-06-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 05-05-2017 do 22-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-03-2017 do 05-05-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 27-02-2017 do 27-03-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 23-01-2017 do 27-02-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 19-12-2016 do 23-01-2017 DOCX
wersja obowiązująca od 09-11-2016 do 19-12-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-10-2016 do 09-11-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 06-10-2016 do 27-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-09-2016 do 06-10-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 26-08-2016 do 26-09-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 27-07-2016 do 26-08-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 29-06-2016 do 27-07-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 23-05-2016 do 29-06-2016 PDF
wersja obowiązująca od 25-04-2016 do 23-05-2016 PDF
wersja obowiązująca od 29-03-2016 do 25-04-2016 PDF
wersja obowiązująca od 22-02-2016 do 29-03-2016 DOCX
wersja obowiązująca od 25-01-2016 do 22-02-2016 PDF
wersja obowiązująca od 28-12-2015 do 25-01-2016 PDF
wersja obowiązująca od 23-11-2015 do 28-12-2015 PDF
wersja obowiązująca od 26-10-2015 do 23-11-2015 PDF
wersja obowiązująca od 14-09-2015 do 26-10-2015 DOCX