Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Obraz 031

Beneficjent: Gmina Świdnica

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu

RPDS.03.03.04-02-0015/16

Całkowita wartość: 4 283 437,39

Wartość dofinansowania z UE: 3 519 496,17 zł

Okres realizacji projektu: 30.12.2015 do 29.12.2017

Dbałości o środowisko naturalne jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważnym elementem edukacji zarówno młodszych jak i starszych. Wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz estetyki otoczenia pozytywnie wpływają na warunki życia mieszkańców oraz przyczyniają się do poprawy ich zdrowia.

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Świdnica środków unijnych na termomodernizację dwóch szkół podstawowych zarówno uczniowie jak i nauczyciele a także pozostali mieszkańcy gminy mogą cieszyć się nowym wyglądem szkół, a co najważniejsze czystszym, zdrowszym i piękniejszym środowiskiem.

Dzięki unijnemu wsparciu zarówno Szkoła Podstawowa w Pszennie jak i w Grodziszczu zostały kompleksowo docieplone. Wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, docieplono i odnowiono elewację. Oba budynki wyposażone zostały w nowe ogrzewanie. W szkole Podstawowej w Grodziszczu zamontowano gruntową pompę ciepła natomiast w Szkole Podstawowej powietrzną pompę ciepła, co bez wątpienia pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Dopełnieniem inwestycji jest zamontowanie na dachu Szkoły Podstawowej w Grodziszczu paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie te zmiany mają korzystny wpływ na ochronę środowiska, w tym na zmniejszenie ilości szkodliwych dla zdrowia pyłów i gazów.