Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Nowa Ruda – pozakonkurs

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Tytuł projektu: Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie

RPDS.05.01.04-02-0001/16

Całkowita wartość: 12 885 803,23

Wartość dofinansowania z UE: 8 695 500

Okres realizacji projektu: 08.07.2016 do 31.12.2018

3,8 km wyremontowanej drogi nie robi wielkiego wrażenia… Ale jeśli powiedzieć, że jest to główna arteria komunikacyjna miasta, że to krótsza alternatywa dojazdu do przejścia granicznego w Tłumaczowie oraz skrót prowadzący z Wałbrzycha do Kłodzka, a także  droga wiodąca do WSSE Invest Park w Nowej Rudzie, to z tylko 3,8 km robią się aż 3,8 km drogi.

Miasto Nowa Ruda otrzymało z Unii Europejskiej ponad 8 mln złotych na wyremontowanie odcinka ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego, co oznacza, że jest to inwestycja strategiczna dla rozwoju nie tylko Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale i Dolnego Śląska.

Generalny remont noworudzkich ulic dotyczył wymiany nawierzchni, dostosowania chodników i zatok autobusowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – obniżone krawężniki. Wykonano dodatkowy pas ruchu dla relacji lewoskrętnych, aby zmniejszyć kolizyjność ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego. Wybudowano nowe przejścia dla pieszych, barierki poprawiające bezpieczeństwo ruchu, a także zaprojektowano  nowe tereny zielone. Dodatkowo przeprowadzony został gruntowny remont mostu przez Potok Włodzica i trzech mniejszych przepustów, wykonano nową kanalizację deszczową.

Wszystkie te prace remontowe służą poprawie komfortu, płynności, a zwłaszcza bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w Mieście Nowa Ruda. Teraz już widomo, dlaczego jest to aż 3,8 km dróg.