Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
plik

Przestarzały system ogrzewania, palenie w piecach plastikową butelką, starą oponą, zużytym bamboszem i wszędobylski zapach spalenizny to zimowe zmory, których istnienia doświadcza większość mieszkańców 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską.

Wymień stary piec!

– W październiku i listopadzie br. rozstrzygnęliśmy 2 konkursy adresowane przede wszystkim do samorządów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, których celem był wybór projektów umożliwiających przekazanie mieszkańcom dofinansowania na wymianę starych pieców, zanieczyszczających nasze dzielnice i osiedla, na nowe – informuje Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż. Gminy otrzymały do rozdysponowania 18, 5 mln zł. Przewidujemy, że w ramach przekazanych samorządom Aglomeracji Wałbrzyskiej dotacji, zmodernizowanych zostanie aż 830 wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Kto może uzyskać dofinansowanie ?

W pierwszym konkursie 4 gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej: Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Świdnica, Gmina Miasto Świdnica otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na wymianę przestarzałego systemu ogrzewania w budynkach stanowiących zasób komunalny. W swoich projektach gminy zadeklarowały wymianę około 193 przestarzałych systemów ogrzewania.

W drugim konkursie 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej zdecydowało się na wzajemne wsparcie i ścisłą współpracę, co zaowocowało złożeniem jednego, wspólnego wniosku aplikacyjnego. Dlatego właściciele domów jednorodzinnych, a także właściciele i najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych ze Świdnicy, Boguszowa Gorc, Dobromierza, Głuszycy, Jaworzyny Śląskiej, Marcinowic, Mieroszowa,  gminy Nowa Rudy, Nowej Rudy, Strzegomia, Świebodzic, gminy Świdnicy, Walimia, Wałbrzycha i Żarowa będą mogli ubiegać się w swojej gminie o grant na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła.

Wartość pojedynczego grantu może wynieść nawet 35 tys. zł. Liderem projektu jest Miasto Świdnica. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 14 mln zł. Inwestycje w gminach będą realizowana w latach 2020-2022.

W walce o czyste powietrze!

Niemal wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej zdecydowały się walczyć o czyste powietrze dla swoich mieszkańców. Świadczą o tym pozyskane przez nie środki finansowe z budżetu ZIT AW, które przeznaczone będą na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne.

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej z sukcesem realizują już projekty, w ramach których zakupione zostały niskoemisyjne autobusy (Świebodzice, Świdnica), buduje się centra przesiadkowe (Głuszyca, Wałbrzych), rozbudowuje się systemy ścieżek rowerowych, czy uruchamia energooszczędne oświetlenie miejskie (Jedlina Zdrój, Świdnica, Jaworzyna Śląska).

– O tym, że bliskie są mieszkańcom naszej aglomeracji zagadnienia związane z oszczędnością energii i ograniczeniem emisji CO2, przekonaliśmy się przy okazji ogłaszania konkursów, umożliwiających pozyskanie wsparcia finansowego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. – wyjaśnia Dyrektor IPAW. Warto wspomnieć, że w demonstracyjnym budynku przedszkola w Strzegomiu zastosowane zostały najnowsze proekologiczne rozwiązania (solankowa pompa ciepła, niskoparametrowe ogrzewanie podłogowe i ścienne, wentylacja mechaniczna z normowaniem temperatury oraz z odzyskiem ciepła, instalacja fotowoltaiczna).  Do tej pory na realizację polityki energetycznej w Aglomeracji Wałbrzyskiej przeznaczyliśmy ponad 160 mln zł.