Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Obraz1

Beneficjent: Gmina Czarny Bór

PARTNERZY: Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Szczawno Zdrój, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Tytuł projektu: Ekomuzeum Wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca

RPDS.04.04.04-02-0007/17

Całkowita wartość: 2 725 321,60 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 1 877 000,00  PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 do 31.12.2018

Pierwsza wieża widokowa stanęła na Trójgarbie w latach 80 XIX wieku. Potem była jeszcze wieża Bismarcka i wieża triangulacyjna, która ostatecznie została rozebrana w latach 80 XX wieku. Obecna, wzniesioną dzięki unijnemu wsparciu wieża, jest już czwartą tego typu budowlą na najwyższym wzniesieniu Gór Wałbrzyskich.

27 – metrowa wieża to element projektu zakładającego stworzenie Ekomuzeum wokół Trójgarbu. Celem projektu jest ochrona i propagowanie zasobów turystycznych i przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca. Projekt zakłada także montaż wiat turystycznych, stołów i ławek dla turystów, tablic informacyjnych z funkcją mobilnej mapy, drogowskazów oraz stojaków na rowery oraz zajęcia ekologiczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt powstał w dzięki współpracy trzech gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, na których terenie położone jest ekomuzeum. Co ciekawe, to potrójne partnerstwo zostało symbolicznie podkreślone poprzez trójkątny charakter tarasów widokowych wieży oraz stołów, ław i wiat turystycznych.

Udało się przywrócić dawną świetność turystyczną Trójgarbu, o czym świadczy co weekendowy tłok na szlakach masywu.