Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
62378505_1227767997395606_5462991082440622080_n

Beneficjent: Gmina Stare Bogaczowice

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga

Numer projektu: RPDS.06.01.04-02-0003/18

Całkowita wartość projektu: 2 685 014,15 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 941 219,47 zł

Okres realizacji projektów: od 05.01.2017 do 30.10.2019

W Strudze i Chwaliszowie, dzięki blisko 2 mln. zł unijnego wsparcia, wybudowane zostały dwa Lokalne Ośrodki Integracji Społecznej. Usługi świadczone w ośrodku w Strudze są skierowane głównie do dorosłych, aby społecznie aktywizować mieszkańców oraz oferować im wsparcie w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. W Chwaliszowie postawiono na integrację międzypokoleniową, dlatego oferta ośrodka jest skierowana i dostosowana do osób starszych, dzieci i młodzieży, aby jedni czerpali i uczyli się od drugich. Obydwoma LOIS zarządza i prowadzi je Klub Integracji Społecznej w Starych Bogaczowicach.

W Strudze mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy prawnika, terapeuty uzależnień oraz psychologa. Tutaj oprócz sali edukacyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, pokoju do indywidulanych spotkań, sali do zajęć terapeutycznych, zaplecza gastronomiczno-sanitarnego, znajduje się jeszcze pracownia do przeprowadzania zajęć z praktyczniej nauki zawodu, wyposażona  w niezbędny sprzęt i urządzenia.

W Chwaliszowie postawiono na opiekę nad dziećmi i włączenie społeczne seniorów. W ofercie ośrodka, oprócz zajęć opiekuńczych-wychowawczych, jest taniec oraz zajęcia sportowe, a to dzięki odpowiednio dostosowanej do zajęć gimnastycznych sali edukacyjnej. Dedykowany dzieciom w ośrodku został także kącik zabaw oraz salka doświadczeń.

Jak wyjaśniają pracownicy Klubu Integracji Społecznej Strugę i Chwaliszów dzielą zaledwie 4 km, dlatego mieszkańcy obu miejscowości mogą korzystać z oferty każdego z Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej bez względu na miejsce zamieszkania, w zależności od potrzeb. – Bardzo ważne jest w procesie integracji budowanie postaw prospołecznych i poczucia wspólnoty,  dlatego duże znaczenie w naszych ośrodkach ma praca wolontariuszy – podkreślają pracownicy KIS. – Głównym celem pracy LOIS jest wspieranie zmian, które już zaszły i będą zachodzić w Gminie Stare Bogaczowice oraz aktywizacja mieszkańców naszych sołectw.