Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Beneficjent: FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU

Tytuł projektu: Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom

Całkowita wartość: 3 582 044,03 złotych

Wartość dofinansowania z UE: 2 766 706,1 złotych

Partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Okres realizacji projektu: 1.04.2017-31.03.2018

Celem projektu był wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań. Jednym z ważnych rezultatów projektu było Podniesienie sprawności działania urzędów w administracji samorządowej i jakości obsługi mieszkańców.