Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Beneficjent: Miasto Świdnica

Całkowita wartość: 1.670.325,24 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1.414.922,72 zł

Projekt obejmował uruchomienie usług elektronicznych, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego oraz dostawę i wdrożenie współpracujących ze sobą systemów informatycznych dedykowanych dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz jego jednostek organizacyjnych. Zasadniczy trzon tworzonego rozwiązania stanowił: System do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System dziedzinowy do obsługi planowania i realizacji budżetu (MPiRB).
Wdrożone systemy zapewniły możliwość łączenia danych ewidencyjnych z danymi przestrzennymi SIP celem tworzenia wielowymiarowej „informacji zarządczej”. Poza systemami została zakupiona infrastruktura techniczna i niezbędne oprogramowanie systemowe.