Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Oddział dziecięcy

Beneficjent: Gmina Wałbrzych

Tytuł projektu: Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka

Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu”

Całkowita wartość: 3 786 197,55 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 1 724 657,68 PLN

Projekt jest elementem kompleksowego programu rozwoju oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac budowlanych w ramach dwóch obiektów tj.:

  • Przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu;
  • Adaptacji budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego;
  • Doposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Realizacja projektu umożliwi przeniesienie działających obecnie filii bibliotecznych nr 4 oraz 7 do innych obiektów charakteryzujących się zdecydowanie lepszymi warunkami technicznymi oraz umożliwiającymi rozszerzenie oferty kulturalnej w stosunku do obecnie istniejącej. Prace remontowe w części zajmowanej przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury pozwolą na rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej w wyniku efektywniejszego dostosowania powierzchni do potrzeb prowadzonych w nim przedsięwzięć kulturalnych.

Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania bibliotecznego obejmie zarówno budynek główny, jak i wszystkie filie biblioteczne PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”. Doposażenie w sprzęt pozwoli m.in. podnieść standard usług bibliotecznych, przyczyni się do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej, które wynikają z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce. Dzięki temu zwiększy się dostęp do unikalnych dokumentów regionalnych znajdujących się w zbiorach Biblioteki oraz zwiększy się liczba jej użytkowników.