Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
2

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Tytuł projektu: Przebudowa budynku przy ul.1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane

RPDS.06.01.04-02-0004/17

Całkowita wartość: 4 069 459,92  

Wartość dofinansowania z UE: 2 623 078,27 zł

Okres realizacji projektu: 29.06.2016 do 15.12.2018

Mieszkalnictwo wspomagane to forma usług społecznych kierowanych do osób wymagających wsparcia, by móc prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej, w szczególności do rodzin z dziećmi, które dotknął kryzys, seniorów, osób niepełnosprawnych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych   bezdomnością. – tyle definicji. A co to oznacza w praktyce?

W praktyce Miasto Świdnica stworzyło 20 mieszkań wspomaganych dla mniej zaradnych świdniczan. Takich mieszkańców, których trzeba nauczyć, że co miesiąc płaci się rachunki, że dzieciom trzeba robić kanapki do szkoły, że wspólną klatkę schodową należy sprzątać,czy jak załatwiać sprawę w urzędzie.

W byłym hotelu robotniczym, wybudowanym w modernistycznym stylu w latach 30 XX wieku, oprócz 20 mieszkań znajduje się wspólna sala integracji z salą zabaw dla dzieci oraz pralnia z suszarnią. Nad rodzinami potrzebującymi wsparci czuwają asystenci z ośrodka pomocy społecznej i opiekunowie. Mieszkańcy budynku przy ul. 1 maja 23 będę mieli zapewnioną opiekę psychologa, a jeśli będzie to konieczna dostęp do usług medycznych.

Miasto Świdnica przeznaczy w pierwszej kolejności nowo wyremontowane, dzięki unijnemu wsparciu, mieszkania rodzinom z dziećmi, wymagającym pomocy w zakresie opieki i wychowania oraz osobom opuszczającym zakłady opieki zdrowotnej, potrzebującym usług opiekuńczych. Po takim treningu samodzielności i pod opieką specjalistów świdniczanie na nowo nauczą się życia w grupie – zaczynając od swojej małej rodziny na 1 maja 23.