Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Odpowiedź: Można uznać za kwalifikowalną infrastrukturę techniczną, która znajduje się pod przebudowywaną/ modernizowaną drogą, aby infrastruktura wytworzona w ramach projektu stanowiła kompletną i funkcjonalną całość (jeżeli jest wydatkiem niezbędnym i celowym).  Z zastrzeżeniem, kwalifikowalności wydatków w przypadku, gdy właścicielem/ zarządcą (na okres realizacji projektu i jego trwałości) ww. infrastruktury towarzyszącej jest Wnioskodawca/ Partner wskazany w projekcie. Ponadto,   powyższe podejście nie dotyczy infrastruktury towarzyszącej definiowanej jako wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które są kosztem niekwalifikowalnym.