Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W ramach działania 6.3 (schemat A i B) można będzie wykonać odwodnienie (jako część projektu), jeśli uzasadnicie Państwo konieczność takiego działania (np. na podstawie posiadanych audytów, czy ekspertyz).