Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 9 listopada 2016 r w  ramach działania  6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów schemat 6.3.A niekwalifikowane są wydatki na części związane z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach/obiektach. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.