Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Na liście podmiotów, które mogą aplikować o dofinansowanie są „organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe”.

Chciałbym potwierdzić, czy wpisują się tutaj także organizacje pozarządowe (np. fundacje), które jeszcze przedszkoli nie prowadzą, jednak mają taką działalność przewidzianą jako wiodącą w statucie?

ODPOWIEDŹ:

W momencie składania wniosku, podmiot ubiegający się o wsparcie musi być organem prowadzącym przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Nie ma zatem możliwości, aby wniosek złożył podmiot, który dopiero w przyszłości będzie organem prowadzącym. Dotyczy to wszystkich podmiotów, również organizacji pozarządowych.