Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Czy wydatek związany z wybudowaniem przyłącza wodociągowego do rozbudowywanego budynku szkoły podstawowej i gimnazjum jest wydatkiem kwalifikowalnym czy też niekwalifikowalnym?

Przyłącze jest niezbędne do funkcjonowania szkoły i jest objęte pozwoleniem na budowę.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z dokumentacją konkursową przyłącza wodociągowe nie są wskazane jako niekwalifikowalne w ramach działania 7.1, zatem istnieje możliwość ujęcia ich w projekcie jako kwalifikowalnych. Proszę jednak mieć na uwadze, że każdy wydatek musi być zasadny i celowy. Musi przyczyniać się do realizacji celów projektu. Powinno się zatem uzasadnić konieczność ujęcia ww. wydatków w projekcie.