Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Zgodnie z zapisem § 16, ust. 7 umowy o dofinansowanie „Zasady udzielania zamówień”:

„W przypadku ponoszenia wydatków o wartości poniżej 20 000 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się zasady konkurencyjności, Beneficjent jest zobowiązany do dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w siedzibie Beneficjenta w miejscu ogólnie dostępnym lub rozesłania zapytania do trzech oferentów lub porównania ofert dostępnych na stronie internetowej potencjalnego oferenta. Przeprowadzone postępowanie powinno umożliwić porównanie przynajmniej trzech ofert w celu wybrania najkorzystniejszej oferty”.

Co w przypadku, jeżeli nie mamy możliwości porównania 3 ofert, a zapytanie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego? Nie mamy wpływu na to ilu Wykonawców Nam złoży ofertę. W przypadku wykonania dokumentacji technicznych, nie ma też możliwości porównania ofert ze stron internetowych, gdyż każde zamówienie jest specyficzne.

 

 

ODPOWIEDŹ:

Zapisy § 16 ust. 7 wzoru umowy o dofinansowanie zawierają minimalne wymagania względem Wnioskodawcy.

W przypadku ponoszenia wydatków o wartości poniżej 20 000 zł netto, Beneficjent jest zobowiązany do dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w siedzibie Beneficjenta w miejscu ogólnie dostępnym lub rozesłania zapytania ofertowego do trzech oferentów lub porównania ofert dostępnych na stronie internetowej potencjalnego oferenta. Przeprowadzenie postępowania powinno umożliwić porównanie przynajmniej trzech ofert w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Beneficjent nie pozyskał 3 ofert musi postępowanie przeprowadzić powtórnie. Może także zdecydować się na upublicznienie zapytania na stronie internetowej.

W opisanym przez Pana przypadku zapytanie umieszczono także na stronie www, w takim przypadku, zgodnie z § 16  ust. 6 umowy – gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie www wpłynie tylko jedna oferta, dopuszcza się zawarcie umowy z oferentem, który złożył ofertę. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta dopuszcza się zawarcie umowy z dowolnie wybranym oferentem.

Podsumowując, Wnioskodawca może dla zamówień poniżej 20 tys. zł stosować zasady opisane w § 16  ust. 6 umowy, dzięki czemu nie będzie miał obowiązku porównywania 3 ofert.