Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

 

PYTANIE:

Proszę o informację, czy w działaniu 10.2.4 istnieje możliwość uwzględnienia prac budowlanych (tynki po wykonaniu instalacji informatycznej, malowanie, wykładzina) oraz instalacyjnych (wymiana oświetlenia), niezbędnych do dostosowania pomieszczenia do pełnienia funkcji pracowni TIK lub matematyczno – przyrodniczej i w jakiej wysokości procentowej w odniesieniu do wartości projektu?

ODPOWIEDŹ:

Tak, możliwe jest dostosowanie budynku do potrzeb projektu (cross – financing). Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego na poziomie projektu.

W przypadku gdy w projekcie występuje wyposażenie pracowni TIK lub pracowni przedmiotowych  łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie może przekroczyć 30 % wydatków projektu (włączając cross – financing. )