Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
12 października  2020 r. Uchwałą nr 2771/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

Dodano konkurs dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ oraz  zwiększono alokację na konkurs dotyczący działań w zakresie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. Naborem zostaną objęte subregiony, dla których nie udało się podpisać umowy o dofinansowanie w naborze nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-383/20.