Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Dnia 24 sierpnia 2021 r. Uchwałą nr 4179/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w sierpniu 2021

Uchwała 4179_VI_21 z dn. 24.08.2021 r. w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej

UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej

Załącznik do uchwały w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej.