Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przekazuje informacje na temat planowanego uruchomienia nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021).

24 lipca 2020 r. zostanie uruchomiona wersja szkoleniowa nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021), której adres zostanie zamieszczony na stronie aktualnej Bazy konkurencyjności (BK). Wcześniejsze udostępnienie wersji szkoleniowej BK2021 pomoże przyszłym użytkownikom przygotować się do korzystania z nowego narzędzia. Dodatkowo zostaną udostępnione trzy rodzaje instrukcji, wspierające użytkowników w zapoznaniu się z BK2021: instrukcja kontekstowa w samej aplikacji, instrukcje multimedialne oraz instrukcje w formie dokumentu.

Wersja produkcyjna BK2021 zostanie uruchomiona w sierpniu br. W dniu jej uruchomienia zablokowana zostanie możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń w ramach aktualnej aplikacji BK – o czym Ministerstwo poinformuje stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie aplikacji. Wówczas aplikacja BK zostanie przeniesiona pod adres: archiwum.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

BK2021 będzie obsługiwać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system i będzie spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.