Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje warsztaty dla Beneficjentów ZIT AW dotyczące Kontroli – obowiązków Beneficjenta na zakończenie rzeczowo – finansowej realizacji projektu i w okresie trwałości oraz najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach projektowych.

Miejsce i termin spotkania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych, (sala konferencyjna – parter)

30 listopada 2021 r.;  w godz. od 10.00 – 14.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 26 listopada 2021 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 30 listopada 2021 r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

UWAGA !

  • W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób uczestniczących w spotkaniu i zorganizowania dodatkowych spotkań w kolejnych dniach, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
  • Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą maseczek higienicznych oraz o bezwzględne dostosowywanie się do poleceń organizatora spotkania dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego.
  • Osoby z objawami gorączki, kaszlu, trudnościami z oddychaniem nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu.
  • Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników instytucji organizującej spotkanie.
  • Przed rozpoczęciem spotkania należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać poniższe zgody (jeśli dotyczą).