Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 27 października 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2904/V/16  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) – Nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16

Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty, których wartość całkowita wynosi  35 653 522,17 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 17 472 466,00 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  –  art. 46 ust 4 ustawy oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) – Nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16.

lista-na-strone-7_1_4_076

7_1_4-sklad-kop