Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 5606/VI/22 w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW na dofinansowanie kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostały  wcześniej  wybrane ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze. Do dofinansowania wybrano 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 250 983,91 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania to 125 793,11 PLN.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – zmiana 11.07.2022