Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

24 maja 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3745/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs dla ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20).

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 4 725 898,41 PLN, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 4 015 531,41 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20  oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów, powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs dla ZIT AW znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze

Lista-projektów-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406_20

Skład-KOP-dla-naboru-RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406_20