Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3112/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW– Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16.

W ramach naboru nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 ze względu na dostępny limit alokacji do dofinansowania zostały wybrane 22 wnioski, których wartość całkowita wynosi 67 464 446,83 zł, natomiast wartość dofinansowania 46 678 414,46 zł.  W związku z wyczerpaniem alokacji przewidzianej w ramach naboru projekt nr RPDS.03.03.04-02-0012/16 pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego” został wybrany ze zmniejszoną kwotą dofinansowania tj. 55 183,47 zł.

Poniżej „Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – art. 46 ust. 4 ustawy” oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW– Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16.

lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-art-46-ust-4-ustawy

sklad-kop