Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2648/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) – Nr naboru RPDS.07.02.04-IP.03-02-081/16.

 

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 2 677 900,15 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 226 417,40 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  –  art. 46 ust 4 ustawy oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) – Nr naboru RPDS.07.02.04-IP.03-02-081/16.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – art. 46 ust 4 ustawy

7_2_4 skład KOP