Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
27 kwietnia 2020 r. został zakończony etap oceny merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 w ramach Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  konkurs ZIT AW.

Do etapu negocjacji zostało zakwalifikowanych 7 projektów, których wartość całkowita wynosi  7 601 571,15 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 6 408 837,35 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370_19