Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

27 listopada 2020 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20 w ramach Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

Pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 4 938 023,51 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to  4 190 649,76 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się 20 stycznia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20