Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
18 maja  2020 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 w ramach Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  konkurs ZIT AW.

Do etapu oceny strategicznej ZIT AW zostało zakwalifikowanych 6 projektów, których wartość całkowita wynosi  6 998 509,90  zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 927 700,10 zł.  Etap oceny strategicznej ZIT AW rozpoczął się w dniu 19 maja 2020r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT AW_nabór nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370_19