Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Szanowni Państwo,

w dniu 22 maja 2020 r. w oparciu o sukcesy, pozytywne doświadczenia i jak najlepsze rezultaty realizowanego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów podpisały

 DEKLARCJĘ O WSPÓŁPRACY

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT)

na lata 2021-2027

Wola współpracy stanowi wyraz partnerstwa i równości, zdolności współdziałania mieszkańców, oraz integracji terytorialnej dla zrównoważonego rozwoju wszystkich Gmin.

W celu optymalnego przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do działania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do zgłaszania wstępnych propozycji projektów, które stanowić będą punkt wyjścia i dyskusji w pracach nad przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.

Zgłaszane propozycje projektów mają charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu Planu działań ZIT AW. Celem przedmiotowego naboru nie będzie wybór konkretnych projektów do dofinansowania w przyszłej perspektywie finansowej. Ponieważ podkreślić należy, że w chwili obecnej nie zostało jeszcze ostatecznie określone, jakie kierunki wsparcia będą dedykowane RPO WD 2021-2027, a jakie programom wdrażanym centralnie oraz jaki będzie poziom alokacji. Zebrane w ramach tej analizy dane będą jednak cenne przy pracach nad strategią terytorialnej zwanej Planem działań ZIT AW wraz ze wstępną listą projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekty należy zgłaszać za pomocą fiszki projektowej wypełnionej zgodnie z załączoną instrukcją (załącznik do naboru).

W naborze można zgłosić projekty realizujące 5 poniższych celów:

– CP1 – „Bardziej inteligentna Europa”,

– CP2 – „Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa”,

– CP3 – „Lepiej połączona Europa”,

– CP4 – „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”,

– CP5 – „Europa bliżej obywateli”,

Załączona instrukcja zawiera syntetyczny opis ww. priorytetów wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

Forma składania wstępnej propozycji projektu:

Wnioskodawca składa wstępną propozycję projektu wyłącznie w formie fiszki zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabor.projektow.zit@ipaw.walbrzych.eu  (propozycji projektów nie należy składać w formie papierowej).

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze wstępnych propozycji projektów:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w niniejszym ogłoszeniu, które jest dostępne wraz z instrukcją wypełniania fiszek na stronie internetowej https://ipaw.walbrzych.eu/

Pytania w kwestiach dotyczących naboru należy kierować pod adres poczty elektronicznej: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

Fiszka zgłoszeniowa

Instrukcja wypełniania fiszki