Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
23 stycznia 2020 r. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła w ramach instrumentu ZIT AW konkurs dotyczący naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.2.4 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT AW.