Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego konkursu – Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW ( TYP A Przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Spotkanie informacyjne zostanie poprowadzone przez pracowników Instytucji Organizującej Konkurs.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych (CityLab)

21 września 2021 r.;  w godz. od 10.00 – 12.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 17 września 2021 r. do godz. 14.00.

Formularz zgłoszeniowy- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Prezentacje ze spotkania będą dostępne po 21 września 2021 r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

UWAGA !

  • W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób uczestniczących w spotkaniu i zorganizowania dodatkowych spotkań w kolejnych dniach, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
  • Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą maseczek higienicznych oraz o bezwzględne dostosowywanie się do poleceń organizatora spotkania dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego.
  • Osoby z objawami gorączki, kaszlu, trudnościami z oddychaniem nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu.
  • Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników instytucji organizującej spotkanie.
  • Przed rozpoczęciem spotkania należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać poniższe zgody (jeśli dotyczą).

21.09.2021 r. – Z powodu braku zainteresowanych, szkolenie nie zostało przeprowadzone.