Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW  RPO WD 2014-2020 (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych), zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursów.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

19 lipca 2016r., w godzinach 10.00-15.00; rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres j.osmolak@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 18 lipca 2016r. do godziny 10.00.

Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 6.3.4

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 164, fax. (74) 84 74 151.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 19 lipca 2016r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Wiadomości”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.