Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
10 czerwca zakończył się tryb obiegowy, w ramach którego zostały zatwierdzone kryteria do Schematu 1.5.D ”Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw” w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Nabór odbędzie się w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. Czytaj więcej…