Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje projekt pod nazwą Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2020”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11, Działanie 11.1.

Wartość projektu wynosi 3 991 250,59 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 3 392 563,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Celem ogólnym projektu: zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020

Planowane efekty to m.in.:

– zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– sprawny system doboru i wyboru projektów  do dofinansowania,

– zapewnienie kontroli projektów,

– zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania (wyboru projektów) RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie skuteczności i efektywności działań informacyjnych i promocyjnych.

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Zawadzka
Data wytworzenia: 23.03.2016 08:40
Data udostępnienia: 23.03.2016 08:40
Wyświetl rejestr zmian
  • 09.01.2020 15:05 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 03.01.2019 13:16 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 12.02.2018 14:48 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 05.01.2017 12:21 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 23.03.2016 08:40 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka