Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje projekt pod nazwą Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w latach 2021-2023”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11, Działanie 11.1.

Wartość projektu wynosi 12 763 054,32 PLN, w tym udział środków Unii Europejskiej 10 848 595,79 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Celem ogólnym projektu: zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020

Planowane efekty to m.in.:

– zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– sprawny system doboru i wyboru projektów  do dofinansowania,

– zapewnienie kontroli projektów,

– zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania (wyboru projektów) RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie skuteczności i efektywności działań informacyjnych i promocyjnych.

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Zawadzka
Data wytworzenia: 23.03.2016 08:40
Data udostępnienia: 23.03.2016 08:40
Wyświetl rejestr zmian
  • 12.01.2024 12:58 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 29.01.2021 11:03 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 09.01.2020 15:05 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 03.01.2019 13:16 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 12.02.2018 14:48 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 05.01.2017 12:21 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 23.03.2016 08:40 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka