Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje projekt pod nazwą „Zamykanie perspektywy 2014-2020 – ZIT AW”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 11 „Pomoc techniczna EFS+”

Wartość projektu wynosi 1 303 213,90 PLN, w tym udział środków Unii Europejskiej 912 249,73 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z zamykaniem programu RPO WD 2014-2020 przez Gminę Wałbrzych jako Instytucję Pośredniczącą pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie 2014-2020

Grupą docelową projektu są pracownicy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Planowane zadania to:

 • Zatrudnienie
 • Kontrola
 • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne 

Zakres powyższych zadań obejmie  między innymi:
1. weryfikację oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT
2. pozyskiwanie Ankiet trwałości
3. weryfikację i wprowadzanie/modyfikację wskaźników rezultatu w SL
4. archiwizację dokumentacji projektów w ramach naborów przeprowadzonych przez IP ZIT AW
5. zwroty weksli
6. przeprowadzenie kontroli na zakończenie rzeczowo – finansowej realizacji projektu
7. przeprowadzenie kontroli trwałości oraz kontrole w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu po upływie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu
8. przygotowanie Deklaracji wydatków do IZ RPO
9. udział w pracach IZ RPO WD w zakresie sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO WD2014-2020
10. sporządzenie wkładu ZIT AW do Rocznego Zestawienia Wydatków
11. raportowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie realizacji projektów
12. udział pracowników IPAW w kontrolach zewnętrznych prowadzonych przez KAS, NIK czy IZ RPO WD 2014-2020

 

 

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada: Agnieszka Zawadzka
Data wytworzenia: 23.03.2016 08:40
Data udostępnienia: 23.03.2016 08:40
Wyświetl rejestr zmian
 • 15.07.2024 13:51 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 15.07.2024 13:40 - aktualizacja treści dokumentu przez Katarzyna Mika
 • 15.07.2024 13:39 - aktualizacja treści dokumentu przez Katarzyna Mika
 • 15.07.2024 13:19 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 03.06.2024 11:23 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 12.01.2024 12:58 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 29.01.2021 11:03 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 09.01.2020 15:05 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
 • 03.01.2019 13:16 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 12.02.2018 14:48 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
 • 05.01.2017 12:21 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
 • 23.03.2016 08:40 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka