Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2018-01-29 14:07:51Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 09.02.2018 r.
2018-01-22 08:41:24Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018-01-10 10:00:15Zapytanie ofertowe na świadczenie usług konserwatorskich oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 r.
2018-01-09 15:30:06Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 30.01.2018 r.
2017-12-21 12:04:11Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 r.
2017-12-15 09:07:33Zapytanie ofertowe na świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej w 2018 r. na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-12-04 12:50:31Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku ze spotkaniem przedstawicieli Rad Aglomeracji Wałbrzyskiej organizowanym przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 14.12.2017 r.
2017-11-27 10:33:12Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej
2017-11-21 08:48:15Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 1.12.2017 r.
2017-11-08 15:11:57Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i transportowej w dniach 1-2.12.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-11-08 08:46:35Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia zamkniętego w dniach 01-02.12.2017 r. dla pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-10-24 09:54:16Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 licencji jednoczesnego dostępu/oprogramowania OCR dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-10-17 15:00:07Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 07.11.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-10-16 08:58:51Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 27.10.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-10-03 10:21:01Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacji dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-09-18 08:11:19Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-09-04 10:32:51Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-08-11 13:47:57Zapytanie ofertowe na usługę wykonania projektu, składu graficznego, druku oraz dostawy plakatów i ulotek informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-08-02 10:51:22Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 18.08.2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2017-08-01 13:15:08Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z organizowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT AW przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 11.08.2017 r.