Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie przygotowane na zamówienie konkretnego zamawiającego z użyciem takich narzędzi jak projektowanie kodu źródłowego od podstaw celem:

  1. wytworzenia oprogramowania o określonej funkcjonalności nieznajdującej się w standardowej ofercie producenta oprogramowania,
  2. modyfikacji kodu źródłowego istniejącego oprogramowania dla spełnienia dodatkowych wymagań funkcjonalnych zamawiającego,
  3. dodawania nowych modułów rozszerzających standardowe funkcje oprogramowania będącego w seryjnej sprzedaży,
  4. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania dopasowanego do specyficznych potrzeb technologicznych zamawiającego,
  5. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania ściśle związanego z profilem działalności zamawiającego.

Oprogramowanie dedykowane, w odróżnieniu do oprogramowania seryjnego, nie jest oprogramowaniem dostępnym w ofercie firmy z określoną nazwą, kategorią, cennikiem czy funkcjonalnością i musi zostać wytworzone w ramach zamówienia. Każde oprogramowanie, które nie występuje w ofercie jego producenta z określonym cennikiem, funkcjonalnością oraz nie było przedmiotem wcześniejszej sprzedaży, jest oprogramowaniem dedykowanym.

Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, są wydatkami niekwalifikowalnymi.