Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) to instrument rozwoju terytorialnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowany przez porozumienie 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Do Aglomeracji Wałbrzyskiej należą 22 gminy:

boguszów gorceBoguszów – Gorce                                                               czarny_borCzarny Bór

DOBROMIERZDobromierz                                                                      GŁUSZYCAGłuszyca

jedlina zdrój Jedlina Zdrój                                                                        jaworzyna śląskaJaworzyna Śląska

kamienna góra miastoKamienna Góra                                                                    kamienna góra wiesgmina wiejska Kamienna Góra

lubawkaLubawka                                                                     marcinowiceMarcinowice

mieroszówMieroszów                                                                           nowa ruda miastoNowa Ruda

nowa ruda wiesgmina wiejska Nowa Ruda                                             stare bogaczowiceStare Bogaczowice

strzegomStrzegom                                                                             szczwno zdrójSzczawno Zdrój

swidnica herbŚwidnica                                                                              świdnica wiesgmina wiejska Świdnica

herb_swiebodzice_jpgŚwiebodzice                                                                        walimWalim

wałbrzychWałbrzych                                                                              żarówŻarów

 

Aneks nr 1 do Porozumienia Międzygminnego (z dnia 12 czerwca 2015)

Aneks nr 2 do Porozumienia Międzygminnego (z dnia 9 lipca 2015)

ZIT AW będą wdrażane na obszarze wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj. na terenie, którego granice wyznacza obszar gmin tworzących AW.

Mapa Aglomeracji Wałbrzyskiej
Mapa Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Głównym celem funkcjonowania ZIT AW będzie realizacja projektów o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym, które będą mogły ubiegać się o współfinansowanie ze środków europejskich.

Dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZIT AW będą mogli pozyskać m.in: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje systemu oświaty, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Budżet, którym dysponować będzie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2020 wynosi 193.600.000 euro.

Szczegółowe zasady realizacji ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej zawarte zostały w dokumencie pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Bieżące wiadomości z życia aglomeracji oraz poszczególnych zrzeszonych w niej gmin, znajdziesz na oficjalnym serwisie internetowym Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Aneks nr 1 do Porozumienia z IZ RPO WD 2014-2020 z dnia 25 lipca 2016

Aneks nr 2 do Porozumienia z IZ RPO WD 2014-2020 z dnia_29 maja 2017

Aneks nr 3 do Porozumienia z IZ RPO WD 2014-2020 z dnia 10 lipca 2017

Aneks nr 1 z dnia 20 września 2016 do Porozumienia między DWUP a ZIT AW

Gdzie można znaleźć informacje o tym jakie projekty uzyskają dofinansowanie, kto może je realizować w ramach wsparcia z budżetu ZIT AW?

Dokumentem zawierającym podstawowe informacje w tym zakresie jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Strategia ZIT AW jest zgodna z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, dlatego zarówno rodzaj projektów możliwych do realizacji, jak i beneficjenci, a także zasady wdrażania, będą takie same.