Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

System Informatyczny (Centralny System Informatyczny oraz System Naboru i Oceny Wniosków) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.

Centralny System Informatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym Systemem Informatycznym połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów (np. System Naboru i Oceny Wniosków).

System Naboru i Oceny Wniosków jest prowadzony na poziomie województwa i wspiera realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Za pomocą systemu informatycznego możesz:

  • wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu
  • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy
  • składać wnioski o płatność
  • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie, z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu

Aby skorzystać z lokalnego systemu informatycznego wejdź na stronę: snow-ipaw.dolnyslask.pl