Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Jeżeli pozwolenie na budowę jest ważne oraz wniosek (albo jego część, w zakresie której prace zostały już przeprowadzone) nie jest objęty pomocą publiczną to można taki wniosek złożyć. W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej musi nastąpić „efekt zachęty”, który oznacza, że projekt (lub część objęta pp) nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.