Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Twoje obowiązki informacyjne, jako beneficjenta, są szczegółowo opisane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Z wytycznymi w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjenta możesz się również zapoznać korzystając z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020:

– logotyp Funduszy Europejskich z napisem Program Regionalny

– znak Unii Europejskiej z napisem zależnym od tego, z jakiego funduszu korzysta beneficjent – albo EFS, albo EFRR, lub – EFSiI (jeżeli korzysta z więcej, niż jednego funduszu)

– logo województwa, czyli herb (Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)

Wszystkie logotypy muszą być tej samej wielkości!

Zasadach promocji i oznakowania  projektów w perspektywie 2014-2020 znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjenta.

Zestawienia logotypów obowiązujących dla RPO WD 2014-2020: