Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

30 czerwca zakończył się tryb obiegowy dotyczący zatwierdzenia uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zakres EFRR” – poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW;
  • w sprawie zmiany uchwały nr 6/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji.

Czytaj więcej…