Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informacja dotycząca konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-368/19 dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP), Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że wydłużono termin oceny formalnej wniosków o 10 dni kalendarzowych.